Trygg sykling

En sykkel benyttes både til transport, trening, ferie, rekreasjon, lek og konkurranser. Uansett hvordan du benytter sykkelen din, så er trygg sykling viktig. Som myk trafikant er man utsatt for skader, samtidig kan en syklist også være til fare for andre. Alle aldersgrupper er utsatt for skader, men det er selvsagt viktig å være spesielt oppmerksomme når det gjelder barn på sykkel. Dette gjelder både for andre syklister og for bilister.

I denne artikkelen får du en gjennomgang av regler og tips for trygg sykling, og da spesielt for sykling i områder med andre trafikanter. All verdens regler og tips hjelper imidlertid lite dersom man ikke bruker innsiden av hodet. Fornuftige vurderinger og konstant oppmerksomhet er alltid viktig for trygg sykling.

Lover og Regler
Sykling i veibanen er et mye omdiskutert emne. I utgangspunktet har du alltid lov til å sykle i veibanen. Unntaket er motorveier og innkjøringen til disse, samt noen tunneler. For dem som ikke er klar over det, sykling i kollektivfelt er tillatt. Legg imidlertid merke til at når du oppholder deg i veibanen er du en vanlig trafikant. Det vil enkelt og greit si at regler og rettigheter som gjelder for biltrafikk også gjelder for syklister. Ved sykling i veibanen bør du derfor markere at du er en vanlig trafikant. Hold litt avstand til fortau eller gang/sykkelsti. Gjentatt veksling mellom fortau og veibane bør ikke forkomme. Det vil gjøre andre trafikanter usikre på din atferd, noe som kan skape alvorlige ulykker.

Veikryss og rundkjøringer utgjør en potensiell fare for alle trafikanter. Ved sykling i veibanen må du også her følge vanlige trafikkregler. Sørg for at bilistene ser deg og marker klart og tydelig hvor du skal sykle. Alle som føler seg usikre på sykling i slike situasjoner bør velge det trygge alternativer. Benytt da fotgjengerfeltene til å krysse veibanen. Husk at du må gå av sykkelen og trille den for at bilister skal ha vikeplikt for deg ved slike overganger.

Ved sykling på gang/sykkelstier og fortau er det viktig å være oppmerksom på hva du faktisk sykler på. På gang og sykkelstier skal gående og syklende trafikanter gjøre sitt beste for å ta hensyn til hverandre. Fortau er derimot reservert for de gående. Sykling er tillatt også her, men bare når forholdene tilsier det. Det vil si at man kun bør sykle på et fortau når det er god plass. Gående skal passeres med god avstand og i lav fart. På fortau skal ikke ringeklokka benyttes for å slippe frem i trafikken. 

Tips for trygg sykling
Å følge trafikkreglene samtidig som man viser hensyn vil langt på vei gjøre sykling tryggere. Dessverre er det ingen garanti for å unngå ulykker eller ubehagelige situasjoner. Andre trafikanter påvirker også din trygghet og derfor kan noen av disse tipsene være vel verdt å få med seg.

Synlighet er viktig i trafikken, noe som spesielt gjelder for myke trafikanter. I dagslys bør du benytte klær i godt synlige farger. Gode lys og reflekser på sykkelen er en selvfølge i mørket og også lovpålagt. En refleksvest og ankelreflekser vil gjøre deg enda mer synlig på mørke kvelder. Sykling i trafikken krever overvåkenhet. Ikke drøm deg bort, men vær oppmerksom på det som foregår rundt deg. Radio eller musikk skal man aldri lytte til under sykling. Legg mp3 spilleren igjen hjemme, den medfører en stor og unødvendig risiko.

Oppmerksomhet er som nevnt viktig når du sykler. Følg med på hva som foregår rundt deg og på underlaget. Uventede hindringer som stein, huller i asfalten, ødelagte fortauskanter og lignede kan komme brått på. Det samme gjør en bildør som åpnes eller en katt som spretter ut av hekken. Vær spesielt oppmerksom når du sykler forbi gående eller syklende barn. De kan ofte skifte side på gangstien uten forvarsel. Kort sagt krever trygg sykling at du hele tiden er oppmerksom.

Nå håper jeg ikke denne artikkelen skremmer noen fra å sykle. Dersom du følger trafikkreglene og samtidig er oppmerksom, så vil du være forholdsvis trygg. Ingen trafikanter kan være hundre prosent sikre på å unngå ulykker, men de aller fleste vil kunne sykle et helt liv uten slike ubehagelige opplevelser. Sykling er gøy og så lenge man tar nødvendig forholdsregler bør man ikke bekymre seg unødig.