Vedlikehold av sykkel - Smøring og kontroll

Vedlikehold er viktig for alle sykler fordi manglende vedlikehold vil både gi deg en sykkel med kortere levetid, samt en sykkel som fungerer dårlig. Det verste er imidlertid at den etter hvert vil kunne bli farlig å benytte. Manglende vedlikehold utgjør en risiko for alvorlige ulykker.

Nå skal vi se nærmere på vedlikehold av de forskjellige delene på en sykkel, samt hva som er viktig i den sammenheng. Her kan du lese om rengjøring av din sykkel, noe som er en vesentlig del av vedlikeholdet.

Sjekk jevnlig
En viktig del av vedlikeholdet er rett og slett å sjekke en sykkel. Dette kan vi dele opp i to grupper. Den viktigste gruppen du skal sjekke er alle de viktige delene som kan medføre fare dersom de ikke virker tilfredsstillende. Bremsene er en slik viktig del. Sjekk alle delene ved bremsesystemet, fra vaier til bremseklosser og bremsevæske. Kjedet og de forskjellige delene av et hjul er også viktige. Et kjede som låser seg eller et hjul som kollapser kan lede til farlige situasjoner. Dersom du ikke gjør noe annet vedlikehold, så må du likevel gjøre dette forholdsvis ofte. Dersom sykkelen forfaller kan du kjøpe en ny, men dersom en viktig del ryker under sykling kan følgene bli alvorlige.

Den andre gruppen er ikke like viktige med tanke på sikkerhet, men vedlikehold og sjekk av disse delene er viktige for en velfungerende sykkel og for å forhindre dyre reparasjoner. Sjekk da først og fremst girsystemet. Er girene stilt riktig inn? Er det skader på wire eller kabler? Sjekk også lysene foran og bak, refleksene, samt at bevegelige deler er satt inn med olje eller fett. 

Smøring
Smøring er en vesentlig del av vedlikeholdet du bør utføre. Dette beskytter viktige bevegelige deler som sykkelkjede, samtidig som oljen sørger for at disse delene fungerer optimalt. Det er to forskjellige typer smøring som brukes. Olje kan du nesten bruke overalt på en sykkel. Jeg anbefaler at du kjøper olje som er produsert for denne bruken. I sportsbutikker får du kjøpt spraybokser med slik olje som er tilsatt teflon eller silikon. Dette gjør at skitt og støv ikke fester seg like enkelt som på vanlig olje. Fett brukes bare i kulelager og større skruer, noe verkstedene vanligvis tar seg av.

For å hindre slitasje og sørge for en velfungerende sykkel bør du smøre den med jevne mellomrom. Hvordan og hvor ofte du bruker din sykkel vil avgjøre dette, men ved å sjekke den jevnlig vil du lett se når ny olje er nødvendig. Kjede er den delen det er viktigst å smøre. Bruk rikelig med olje og sørg for at den kommer på hele kjedet og alle tannhjul ved å skifte gir mens du smører. Når du er ferdig og det har fått stått noen minutter bør du tørke lett av med en fille. For mye olje vil nemlig tiltrekke seg skitt. Andre bevegelige deler bør også smøres.

Diverse
Når du sjekker de forskjellige delene på sykkelen bør du være oppmerksom på skruer og muttere. Under bruk vil en sykkel utsettes for støtt og andre påkjenninger som over tid kan medføre at disse gradvis løsner. Oppdager du løse skruer eller muttere må du stramme disse. Stramming av gir og bremsevaiere er litt mer komplisert, men det er ingenting i veien for å gjøre dette selv. Sjekk oversikten nederst for tips om dette.

Til slutt vil jeg nevne de ekstra utfordringene vinteren byr på. Dersom du sykler på denne årstiden, noe som anbefales, så er et hyppigere vedlikehold nødvendig. Du vil oppleve at skitten raskt samler seg på din sykkel, noe som øker behovet for rengjøring. Salting av veier og sykkelstier medfører også slitasje. Rengjøring er således nødvendig for at dette ikke skal skade sykkelen din. Dersom du velger å sette sykkelen bort for vinteren bør du sørge for at vaiere, kjeder og andre deler ikke står i spenn eller under belastning. Dette gjelder også dekk og felger. Når våren kommer og den skal ut av hiet, bør den rengjøres og smøres som nevnt ovenfor.

Hvor mye tid du bruker på rengjøring av en sykkel blir en avveining av tid og ressurser, sett i forhold til bruk og pris. Gode rutiner for vedlikehold vil gi deg en tryggere og bedre sykkel med lengre levetid. Uansett må du som nevnt sjekke de viktigste delene ved jevne mellomrom. Bremsene, skruer og muttere på hjul og styre, samt selve kjedet kan utgjøre en risiko dersom du aldri undersøker og vedlikeholder din sykkel. Dette er bare ment som en generell innføring i vedlikehold. 


Mer om vedlikehold sykkel