Vedlikehold av sykkel - Gir

Alle ønsker en sykkel som er trygg og velfungerende under bruk. En del vedlikehold og noen reparasjoner er derfor nødvendige, ikke minst av hensyn til sikkerhet. En sykkel er designet etter et forholdvis enkel prinsipper, noe som tilsier at du kan foreta mye av vedlikeholdet på egenhånd.  De aller fleste bør likevel levere den til en fagmann for kontroll og service en gang i året.

Nå skal vi se på innstilling og justering av girene på en sykkel. Et gir som ikke skifter skikkelig er en av de vanligste feilene som oppstår på sykler. I dag kommer de aller fleste sykler med mange gir og to girspaker. En spake til å styre det fremre giret som vanligvis har tre innstillinger, samt en til å styre det bakre giret som har flere innstillinger. De fleste vil oppleve at det er det på det bakre giret at problemene oppstår. Dette giret flytter kjedet på tvers av tannhjulene, samtidig skal riktig spenning på kjedet opprettholdes. Problemer oppstår når kjedet ikke treffer nøyaktig på et tannhjul.

Dersom du opplever unøyaktig giring må et eller begge girene justeres. Du vil finne to skruer som bestemmer hvor langt inn og ut et gir kan gå. Disse skruene som ofte er merker med L og H må justeres nøye. Justeringsskruen på selve giret brukes til å justere giret innenfor intervallet som bestemmes av de to nevnte skruene.  Vanligvis er denne justeringsskruen den som fester vaieren til giret. Sjekk at giret fungerer problemfritt på alle tannhjulene før du avslutter.

Mer om vedlikehold av sykkel

Vedlikehold er som nevnt viktig, noe som også gjelder for gir. Først og fremst må også denne delen rengjøres jevnlig. Girene sitter lavt på sykkelen og spesielt det bakre giret er utsatt for gjørme og annen skitt. Etter rengjøring bruker du olje til å smøre inn bevegelige deler, inkludert kjede og tannhjul. Vaiere og strømper må også vedlikeholdes. Strømpen må sjekkes for sprekker og eventuelt byttes ut. Vaieren må sjekkes for rust og skader. Ta vaieren ut av strømpen ved å løsne den, før du så setter begge deler inn med olje. Det er også viktig å få olje inn i selve strømpen. Sjekk også at girspaken på styret fungerer skikkelig og ikke er slitt.

Her er en video som forklarer hvordan du justerer det bakre giret.


Her ser du hvordan det fremre giret justeres.
Forside Sykkel