Vedlikehold av Bremser på Sykkelen

Riktig vedlikehold og reparasjon av en sykkel vil forlenge levetiden samt forbedre selve sykkelopplevelsen. Det viktigste er likevel å forsikre seg om at du kan sykle trygt. Fot at din sykkel skal være trygg å bruke må de forskjellige delene fungere skikkelig. Noen sykkeldeler er viktigere enn andre og en av disse er bremsene.

Velfungerende sykkelbremser burde være en selvfølge for alle. Dessverre er det likevel alt for mange som sykler rundt med ødelagte bremser som ofte ikke fungerer i det hele tatt. Utslitte bremseklosser, feil innstilling, rusten og slitt bremsevaier, samt manglende bremsevæske er noen av årsakene til at bremsene på en sykkel fungerer dårlig. Resultatet blir dårlig trafikksikkerhet og i verste fall alvorlige skader eller dødsulykker. Dårlige bremser vil også gi en ubehagelig sykkeltur der du ofte må bruke unødvendig mye krefter dersom bremseklossene subber borti dekk eller felg.
For å redusere faren for ulykker skal en sykkel alltid ha to separate bremsesystem. Dersom den ene bremsen skulle ryke, kan du dermed fremdeles bremse. Husk å få reparert den ødelagte bremsen. De vanligste sykkelbremsene er i dag skivebremser og forskjellige modeller med bremsekloss (V-bremser). Den tradisjonelle pedalbremsen er ikke lenger like vanlig.
Først og fremst er det viktig å sjekke bremsene ved jevne mellomrom, gjerne så ofte som mulig innenfor rimelighetens grenser. Dersom din sykkel har et system med bremseklosser må du se etter at disse er riktig justert. De to klossene skal treffe hjulet med like stort trykk og de skal kun berøre felgen. Dersom bremseklossene ikke tar likt (er sentrert), må du justere en eller begge. Vanligvis finner du en skrue på hver bremsekloss som lar deg justere innstillingen. Sjekk også at det ikke er kommet fremmedlegemer som sand og grus på den flaten som kommer i kontakt med felgen. Slike gjenstander kan du fjerne med hjelp av et spisst verktøy. Rengjør deretter flatene ved hjelp av en fettløsende og gjerne alkoholbasert væske. De delene av felgen som kommer i kontakt med bremseklossene bør også rengjøres på samme måte. Dersom noen av bremseklossene på din sykkel er helt utslitt må de straks byttes ut. Husk å sjekke at klossene er sentret etter bytting. Etter vedlikehold av bremseklosser bør de alltid testes ved å klemme inn bremsehåndtaket mens du legger litt press på.
Nå er bremseklossene på din sykkel sjekket og eventuelt justert, rengjort eller byttet ut. Da er det på tide å sjekke bremsevaier og strømpe. Stor friksjon mellom vaier og strømpe vil føre til dårlig bremsing. Dette løses vanligvis ved å smøre vaieren.  Du bør dra strømpen over de smurte områdene slik at det kommer olje inn der også. Du må sannsynligvis løsne på bremsevaieren for å få til dette. Dersom smøring ikke hjelper er det på tide å skifte ut vaier og strømpe.
Skivebremser krever i utgangspunktet mindre vedlikehold enn det bremseklosser gjør, men det betyr ikke at du slipper unna en jevnlig sjekk av disse. Først og fremst må du regelmessig sjekke nivået på bremsevæsken og eventuelt etterfylle denne.  Dersom du opplever at klossene subber borti felgen kan dette også her løses ved sentrering. Dersom du har en sykkel med skivebremser vil du oppdage at vaieren er byttet ut med en kabel som inneholder væske. Dette hydrauliske systemet må jevnlig sjekkes for lekkasjer, fortrinnsvis en gang i uken. En lekkasje kan føre til at bremsene svikter og således få alvorlige konsekvenser.
Uansett hvilket bremsesystem en sykkel har bør du også sjekke at alle bolter, skruer og muttere er skikkelig festet. Du bør også sjekke selve bremsehendelen på sykkelstyret. Dersom den er for slakk kan den vanligvis strammes med en enkel skrue som er plassert på håndtaket. Sjekk også at du får et godt grep rundt dette. Dersom bremsehåndtaket er for stort for dine hender bør du oppsøke en fagmann. Dersom du er usikker på om bremsene på en sykkel fungerer, eller på om du har utført vedlikeholdet på en tilfredsstillende måte bør du også oppsøke en fagmann. Her finner du mer om vedlikehold av sykkel.

Justering av V-brems



Justering av skivebrems