SykkelTrening - Intensitet og mengde

En sykkel har mange forskjellige bruksområder som gir deg flere fordeler. Den kan brukes til mosjon og trening eller den kan brukes som transportmiddel. For noen betyr sykling rolige søndagsturer mens det for andre betyr lange turer eller trening Her finner du en oversikt over emnet Sykkeltrening.

Sykkeltrening har flere fordeler. Bedre generell form, bedre utholdenhet og kondisjon, økt muskelstyrke og vektreduksjon er noen av fordelene ved sykling. Litt kunnskap om trening vil gi deg mer tilbake for den tiden du bruker på sykling. Det er store individuelle forskjeller når det gjelder mål og ressurser. Noen har bare behov for den mosjonen de får når de sykler til jobb, mens andre er ute etter hardere trening. Noen ønsker å trene kondisjon eller styrke, mens andre har vektreduksjon som hovedmål. Sykling kan tilpasses de fleste behov og muligheter, slik at så å si alle kan oppnå sine bestemte mål. Nå skal du få litt grunnleggende informasjon om hvordan du bør legge opp treningen din og vi begynner med intensitet. 

Sykkeltrening og intensitet
En sykkel kan brukes med forskjellig intensitet. Det sier seg selv at forskjellen på en rolig søndagstur kontra hard motbakkesykling er enorm. Husk at intensitet ikke måles gjennom fart, forhold eller lengde. Intensitet vil si hvor mye du belaster din kropp under sykling. Det er derfor viktig at du tilpasser nivået til din fysiske form.
Lav intensitet betyr at du anstrenger deg lite under sykling. Du skal kunne prate forholdsvis uanstrengt og det skal føles lett. Personer som er i dårlig form vil merke en klar forbedring ved aktivitet på dette nivået. Sykling med denne intensiteten vil føre til vektreduksjon, spesielt dersom øktene varer mer en 45 minutter.

Nivå to er sykkeltrening der du øker belastningen et hakk. Den skal likevel ikke økes så mye at du ikke kan holde ut lenge, og syklingen skal føles forholdsvis behagelig. Forsøk å sykle på et nivå som fører til at pusten blir litt tyngre uten at det blir ubehagelig. De aller fleste vil ha nytte av sykling på denne intensiteten som gir bedre kondisjon, bedre styrke og stor fettforbrenning. Selv om du er i veldig god form bør du bruke denne intensiteten på opp i mot halvparten av din trening.

Det neste nivået vil oppfattes som hardt sykling. Du trener her på grensen av den aerobe tilstanden. Det vil si at det er samsvar mellom opptak og forbruk av oksygen. Sykling med denne belastningen vil gradvis tappe deg for krefter og det kan begynne å føles ubehagelig. Dersom du er i rimelig god form bør en del av treningen din bestå av sykling på dette nivået. Treningseksperter og forskere er enige om at ingen bør trene utelukkende med så høy intensitet som dette. Kroppen vil da ikke kunne restituere seg mellom øktene. Bedre utholdenhet og høyere aerob terskel er et resultat av sykkeltrening på dette nivået som ikke egner seg like godt til vektreduksjon.

Høy intensitet betyr at du sykler på et nivå hvor du trenger mer oksygen en det kroppen sørger for, slik at melkesyre utvikles. Trening med så høy belastning anbefales først og fremst for veldig godt trente personer. Er du en vanlig mosjonist kan du øke kondisjonen ved intervalltrening der du ligger på dette nivået. Husk å sykle forholdsvis korte intervaller, og ikke gjør dette for ofte. Sykling på de to første nivåene jeg her har nevnt vil gi best effekt for nybegynnere og mosjonister. Trener du aktivt og er i god form bør du også trene på de to siste nivåene, men hovedvekten av treningen bør også da være på nivå to. Her finner du forslag til trening med sykkel. Dette er forslag til treningsøkter fra anerkjente eksperter.

Sykkeltrening og mengde
Treningsmengden må også tilpasses individuelle behov. Generelt sett er sykling en treningsmetode hvor øktene bør være forholdsvis lange, med unntak av intervalltrening. Hvor ofte du skal trene må du først og fremst tilpasse de målene du setter deg. Ved sykling på intensitetsnivå to, der man gjennomfører tre økter på minimum en time hver uke, vil resultatet for de aller fleste mosjonister være tilfredsstillende. Sykling vil da forbedre formen din og hjelpe deg med vektreduksjon dersom dette er et mål.

Husk at sykling må tilpasses dine forutsetninger. Intensiteten og lengden på din trening må du tilpasse dine fysiske forutsetninger, samt dine mål. Hvor ofte du skal sykle bør du tilpasse din motivasjon, dine mål og dine muligheter. Legge en plan for din sykling som ikke er for ambisiøs. Det er bedre å gjennomføre en treningsplan med to økter per uke, enn å gi opp hele treningen fordi din plan om fem ukentlige økter ble for ambisiøs.

Husk også at all sykkeltrening hjelper. Det er bedre å trene 50 minutter en gang i uken, enn og ikke sykle i det hele tatt. I neste artikkel vil du få informasjon om sykling som trening. Du vil der få flere tips som gjør sykkel trening mer effektiv og forhåpentligvis litt kjekkere. I artikkelen Sykkeltrening - gode tips finner du mer info om trening med sykkel.


Mer informasjon om trening generelt finner du på nettstedet slanketips-online.com, hvor blant annet artikkelen Glucomannan anbefales. Ellers finner du mye generell informasjon om fysisk aktivitet på helsedirektoratet.no, samt på bloggen altomslankepiller.comMotbakker og ujevnt underlag gir effektiv sykkeltrening
Effektiv Sykkeltrening