Sykkeltips - Sykling med barn eller hund

Sykling med barn eller hund krever både ekstra utstyr og ekstra oppmerksomhet. Mange barn får sine første erfaringer med sykkel og sykling gjennom turer i et sykkelsete eller en henger. Det er naturligvis viktig at denne opplevelsen både blir komfortabel og trygg. Sykling med hund betyr at både syklistens og hundens sikkerhet og komfort må ivaretas.

Sykling med barn
Sykling med barnesete eller tilhenger krever naturligvis litt mer av deg som syklist, samt av din sykkel. Det er verdifull last du har med deg. Først av alt må man velge hvor barnet skal plasseres. Et barnesete er det rimeligste alternativet og det gir i tillegg god kontakt med barnet. Den største bakdelen er at en sykkel med barnesete vil bli mer ustabil grunnet høyere tyngdepunkt. Barnet vil få en god utsikt fra barnesete, med ved sykling over lang tid kan det bli ubehagelig.

Sykkeltilhengerer blir stadig vanligere og bortsett fra prisen er det svært mange fordeler med disse. For det første vil barna ha god plass og samtidig sitte beskyttet mot vær og vind. Det er også plass til bagasje i tilhengeren. For mange er imidlertid det viktigste at barnet sitter relativt trygt selv om sykkelen skulle velte. Bortsett fra prisen er det også en bakdel at man ikke har kontakt med barna under sykling.

Sykling med barn krever som nevnt mer av den som sykler. Man må være ekstra oppmerksom i trafikken og man må forsøke å unngå brå bevegelser. For barnets komfort på sykkel bør man være oppmerksom på ujevnheter i underlaget, fortauskanter og lignende. Senk farten og gå om nødvendig av sykkelen. Husk at barnet som nevnt får sine første erfaringer med sykkel og sykling på denne måte. Det bør være positive og trygge opplevelser.

Før man sykler bør sykkel og utstyr alltid sjekkes nøye. En bremsevaier som er slitt eller et kjede som snart ryker kan være ekstra farlig dersom man har med barn på sykkelen. I artikkelen sykkelvedlikehold finner du mer informasjon og tips om hva det er viktig og sjekke på en sykkel.

Dersom du har fått ny sykkel, nytt utstyr, eller ikke har erfaring fra sykling med barn bør de første turene foretas i trygge omgivelser med minst mulig trafikk. Det er viktig at du blir fortrolig med din nye sykkel og/eller utstyr. Like viktig er det at barnet blir trygg og komfortabel i henger eller på barnesete.

På et sykkelsete sitter barnet utsatt til for vær og vind. Stopp derfor med jevne mellomrom for å sjekke at barnet ikke fryser. Husk at barnet sitter i ro og kan fryse selv om det føles varmt for deg som sykler. Med barn som sitter i en henger har man som nevnt dårlig kontakt. Også her bør man med jevne mellomrom stoppe for å sjekke hvordan barnet har det. Husk at det å sitte lenge på en sykkel ikke er behagelig. Ta nødvendige pauser og la barnet strekke på beina. Det er spesielt viktig for barn som sitter i sykkelsete. Her kan du lese mer om trygg sykling.

Sykling med hund
Sykling med hund kan gi både syklist og hund god trening og fine opplevelser, men det betinger en viss kunnskap om hunden, samt nødvendig utstyr. Først av alt bør man vurdere om hunden er moden for den belastingen det er å løpe langs en sykkel. Farten må naturligvis tilpasses hundens kapasitet og underlaget bør ikke være for hardt. Sykling på skogsveier og stier er å foretrekke, men sykling på asfalt er et greit alternativ dersom turen ikke blir for lang. Videre bør man være forsiktig med sykling i varmt vær. Husk at både hund og syklist behøver hyppig påfyll av væske.

Både sykkel og hund bør ha nødvendig utstyr når man legger ut på sykkeltur. For hundens del betyr det at en egnet sele bør benyttes, mens en sykkel bør utstyres med en sykkelkobling som en Springer. Det vil gi tryggere og mer komfortabel sykling. Springer er en stang med fjæring som festes på sykkelen. Det gir en sykkel som er lettere å kontrollere dersom hunder rykker i båndet. Husk at både du som syklist og hunden vil behøve tilvenning til denne typen sykling. Start tilvenningen i områder med lite trafikk og minst mulig andre forstyrrelser. Husk at sykling med hund alltid stiller store krav til oppmerksomhet. Mennesker, trafikk, katter, andre hunder og fugler er bare noen av de elementene som kan fange oppmerksomheten til hunden og dermed gjøre syklingen mer krevende.

Når du møter en løs hund
Under sykling vil mange oppleve at en hund kommer jagende etter en. Dette er ofte en svært ubehagelig situasjon hvor man lett føler seg utrygg. Noen er redde for å bli bitt, men for mange skyldes nok ubehaget at man frykter å krasje når man har en hund jagende tett opp til en sykkel i fart. 

Først og fremst bør man husk på at det er svært sjeldent en hund har intensjoner om å bite noen. Den jager ofte etter en person på sykkel enten som lek eller for å markere sitt territorium. Likevel er dette et problem for deg som er på sykkel og det kan føre til fall og ulykker. Forskjellige syklister takler slike situasjoner på forskjellige måter og det er vanskelig å gi noen generelle tips. Hunder er individer som vil reagerer forskjellig på det vi gjør.

Det viktigste er at man beholder roen. Å få panikk vil lett føre til at man velter. I noen situasjoner vil man rett og slett kunne sykle fra en hund, men dette avhenger naturligvis av terrenget. En annen mulighet er rett og slett å gå av sykkelen. Muligheten til jakt eller lek forsvinner da for hunden og den vil ofte miste interessen for deg. Pass da på å ha sykkelen mellom deg og hunden. Dette er bare noen eksempler på hva man kan gjøre og som nevnt er alle hunder forskjellige. Flere personer som under sykling kjefter på en jagende hund med autoritær stemme har på den måten kommet seg unna situasjonen. Andre velger en rolig tilnærming hvor de snakker fint med hunden og lykkes med dette. Vi vil ikke anbefale noen bestemte metoder fordi både hunder, mennesker og situasjoner kan være svært forskjellige. Dersom du lurer på noe relatert til hunder og sykling anbefaler vi at man kontakter kvalifiserte fagfolk.


Her finner du tips om sykling i motbakker